“Rapport World Economic Forum beoordeelt wereldwijde risico antibioticaresistentie”

“Het World Economic Forum 2018 Global Risks Report, dat deze week is gepubliceerd, bevat een sectie over antimicrobiële resistentie (AMR). Het rapport wijst erop dat, ondanks initiatieven om het gebruik van antibiotica te beperken en tot meer nieuwe antibiotica te komen, concrete successen “ongrijpbaar blijven.”

In het Global Risks Report 2013 wijdde het forum een ​​hoofdstuk aan AMR. Het rapport benadrukte toen het overmatig gebruik van antibiotica in de gezondheid van mens en dier en het feit dat er sinds de jaren tachtig geen nieuwe klasse van antibiotica was gevonden. Het nu uitgekomen 2018-rapport ‘Hindsight’ suggereert dat de risico’s van AMR blijven toenemen, zowel op het gebied van de menselijke gezondheid als van de wereldeconomie.

In opdracht van de Britse regering is sinds 2013 onderzoek gedaan naar de impact van AMR. Het rapport “The Review on Antimicrobial Resistance” vermeld dat nu 700.000 sterfgevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan AMR – een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt dan het cijfer in het in 2013 gepresenteerde verslag van het forum. Het forum schatte in 2013 in dat de potentiële economische impact van AMR 0,4% tot 1,6% van het mondiale BBP bedroeg. Een studie van de Wereldbank in 2017 vermeldde al dat de potentiële impact van AMR in 2050 tussen de 1.1 en 3.8 zou kunnen bedragen. Verder blijkt dat resistentie tegen de sterkste antibiotica zich ook sinds 2013 is blijven verspreiden. Het rapport benadrukt verder de toenemende resistentie tegen carbapenems en de opkomende resistentie tegen het antibistatische colistine als laatste redmiddel.

De auteurs erkennen dat wereldwijde inspanningen om AMR aan te pakken, inclusief het wereldwijde actieplan tegen antimicrobiële resistentie 2015, bemoedigend zijn, evenals initiatieven om de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe antibiotica te stimuleren. Ze schrijven echter: “We hebben nog steeds te maken met twee trends die mogelijk een ramp betekenen: nieuwe klassen van geneesmiddelen worden niet uitgevonden en resistentie tegen bestaande medicijnen blijft verspreid worden.”

17 januari World Economic Forum 2018 Wereldwijd rapport over risico’s, sectie over AMR.

Bron: CIDRAP

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed