BALI-consortium start in 2018 klinische studies op basis van positieve uitkomst in vitro studies met peptide-variant SAAP-148

In het Europees onderzoeksconsortium Biofilm Alliance (BALI) ontwikkelden de onderzoekers van de afdelingen Infectieziekten van het LUMC en Medische Microbiologie van het AMC een variant op een peptide dat een rol speelt in het menselijk afweersysteem. De onderzoekers testten dit peptide met de naam SAAP-148 op bacteriekweken in het lab en op modellen van een verwonde huid. De resultaten waren positief: alle bacteriën werden opgeruimd, ook bacteriën die resistent waren tegen antibiotica en zelfs bacteriën die een beschermende laag om zich heen hadden gevormd: zogenaamde biofilms. Het peptide werkt door de buitenkant van de bacterie, het zogeheten celmembraan, te verstoren. Bacteriën muteren snel en kunnen daardoor resistent worden. Dat is een groot probleem bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De onderzoekers zagen dat het voor bacteriën veel moeilijker is om resistentie te ontwikkelen tegen SAAP-148 dan tegen conventionele antibiotica. In samenwerking met het bedrijf Madam Therapeutics gaan de onderzoekers het medicijn nu testen bij mensen. Dit gebeurd naar verwachting in de 2e helft van 2018.

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
WordPress PopUp Plugin