“Multiresistente M. tuberculosis bij patiënten die uit de Hoorn van Afrika in Europa aankomen”

“Het risico op tuberculose-uitbraken onder mensen die een noodsituatie ontvluchten om hun toevlucht te zoeken in Europa neemt toe. Een recent artikel in The Lancet Infectious Diseases beschrijft de Europese respons op een uitbraak van multiresistente tuberculose bij patiënten uit de Hoorn van Afrika en Sudan. Tussen 12 februari 2016 en 19 april 2017 werden in zeven Europese landen 29 patiënten gediagnosticeerd met multiresistente tuberculose. Alle patiënten zijn afkomstig uit de Hoorn van Afrika of uit Sudan. Van de 29 patiënten meldden 22 patiënten (76%) hun reisroutes, waarbij een duidelijke spatiotemporele overlap tussen de routes werd geconstateerd. De gegevens suggereren dat broncasussen zijn gekoppeld aan een M tuberculosekloon die circuleert in het noorden van Somalië of Djibouti en dat de overdracht waarschijnlijk onderweg plaatsvond vóór aankomst in Europa.”

Bron: The Lancet Infectious Diseases

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed