“Resistente E. coli wijdverspreid in rauwe melk en rauwmelkse kaas in Egypte”

“Het doel van een recente studie, uitgevoerd door wetenschappers uit Egypte en Japan, was het onderzoeken van anti-microbiële resistentie en het karakteriseren van de bijbehorende genen in 222 isolaten van Escherichia coli uit 187 monsters rauwe melk en uit de twee meest populaire kazen in Egypte. E. coli-isolaten werden getest op gevoeligheid voor 12 anti-microbiële middelen door middel van de diffusiemethode. Van de 222 E. coli-isolaten waren 66 (29,7%) resistent tegen een of meer anti-microbiële middelen. De helft van deze resistente isolaten vertoonde een fenotype met multi-drugresistentie (resistentie tegen ten minste drie verschillende geneesmiddelklassen). De resistentiekenmerken werden waargenomen voor tetracycline (27,5%), ampicilline (18,9%), streptomycine (18,5%), sulfamethoxazol-trimethoprim (11,3%), cefotaxime (4,5%), kanamycine (4,1%), ceftazidime (3,6%), chlooramfenicol (2,3%), nalidixinezuur (1,8%) en ciprofloxacine (1,4%). Er werd geen resistentie tegen fosfomycine en imipenem waargenomen. De gegevens suggereren dat de resistente E. coli wijd verspreid is in de melkproductie- en verwerkingsomgeving in Egypte.  Mogelijk speelt deze ook een rol bij de verspreiding van anti-microbiële resistentie bij andere pathogene en commensale bacteriën.”

Bron: PubMed

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed